Van de voorzitter

12 januari 2021

Beste TCDers,

Jullie zullen het met me eens zijn..... 2020 was een jaar waar we met gemengde gevoelens aan terug denken. De Corona pandemie heeft een enorme invloed gehad op ons dagelijks leven en ook op het sportieve vlak voor grote beperkingen gezorgd. Jullie zullen begrijpen dat de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie geen doorgang kan vinden.

Al met al is het verenigingsjaar bij TCD eigenlijk toto stilstand gekomen... er kan geen drankje worden gedronken met de tennispartner(s) en ook het aantal vaste tennisgroepjes mist de nababbel met koffie en gebak of met een drankje aan de bar.

Al vroeg in het voorjaar van 2020 werd het park gesloten en pas rond de zomer, door het dalen van het aantal besmettingen, eerst voor de jeugd en later voor de senioren weer opengesteld. Dankzij een goede samenwerking met het sportbedrijf van de Gemeente en met ondersteuning van de KNLTB werden alle overheidsrichtlijnen verwerkt in steeds wisselende protocollen zodat het maximaal haalbare voor onze actieve leden kon worden gerealiseerd.

Nadat het dubbel tennis weer werd toegestaan en ook het clubhuis weer open ging, leek het tij in de zomer gekeerd. Niets bleek echter minder waar, inmiddels zijn we weken in lockdown en kan er, zonder gebruik te mogen maken van ons clubhuis, alleen enkelspel worden gespeeld, het open toernooi kon geen doorgang vinden, de clubkampioenschappen voor jeugd en senioren zijn niet gespeeld en ook de laddercompetitie lag eruit. Uiteraard heeft het sluiten van het clubgebouw geleid tot een sterke vermindering van de inkomsten. Gelukkig was de baanbezetting hoog en zijn de tennislessen bijna zonder onderbreking doorgegaan.

2021 moet het jaar worden van herstel! We hebben een stip aan de horizon gekregen door het vaccinatieplan dat de komende maanden wordt uitgevoerd. Of dit op korte termijn zal leiden tot een 'normaal' clubseizoen moet worden afgewacht. Onduidelijk blijft hoe de voorjaarscompetitie, de gebruikelijke toernooien en of de editie van het open toernooi kunnen worden gespeeld. Voorbereidingen staan tot nader order in de 'wachtstand'.

Aan het eind van het jaar bestaat TCD 55 jaar en normaliter zouden we starten met de voorbereidingen van ons jubileumfeest ergens na de zomer. Uitstel hoeft geen afstel te betekenen maar wanneer en hoe hangt af van het verloop van de pandemie.

Volgens de statuten van onze club dient het bestuur uiterlijk 1 maart verantwoording af te leggen voor het gevoerde beleid. De Algemene Ledenvergadering kan niet op de gebruikelijke wijze worden georganiseerd. Het bestuur heeft unaniem besloten dit jaar geen ALV uit te schrijven. Binnen afzienbare tijd wordt het verslag over 2020 evenals de financiele overzichten en rapportage op onze website geplaatst. Nadere uitleg en informatie hierover wordt binnenkort in een mailbericht naar de leden verstuurd.

Het bestuur hecht eraan alle leden te bedanken voor het getoonde begrip voor alle maatregelen. Het aantal bestaande leden is stabiel gebleven en de afgelopen maanden zijn er zelfs enkele tientallen nieuwe leden welkom geheten. Wij hopen en verwachten dat komend jaar een keerpunt wordt voor iedereen.

Louky, Bianca, Kok en ondergetekende wensen jullie en jullie geliefden een gezond jaar toe en hopen iedereen weer snel te treffen op of langs onze tennisbanen.

Blijf gezond!

Herman Stal

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 616 0887

Tennispark TCD

Esdoornlaan 4-6
3319 XD Dordrecht